E-poe teenuse pakkuja WallMarket OÜ reg. koodiga 12978550 (edaspidi Müüja) ühelt poolt ja E-poes tellimuse vormistanud klient (edaspidi Ostja) teiselt poolt sõlmivad seoses ostu-müügi tehingu sooritamisega käesoleva ostu-müügi lepingu.

 1. Üldsätted
  1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning ostu-müügi lepingus kokkulepitust.
  1.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha muudatusi E-poe teenustes ja ostu-müügi tingimustes.
 2. Ostu sooritamine
  2.1. Kõik hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  2.2. Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  2.3. Müük toimub ainult siis, kui Ostja on saatnud E-poe kodulehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
 3. Tarneaeg
  3.1. Müüja paneb kauba teele 1-2 tööpäeva jooksul peale makse laekumist.
  3.2. Ostjale saadetakse kaubad kas Eesti Posti, Smartposti või Omniva teenust kasutades.
  3.3. Müüja ei vastuta postiteenuse pakkuja poolt põhjustatud viivituste pärast.
 4. Lepingust taganemine
  4.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale teatama emaili või telefoni teel.
  4.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani peale müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt peatükile “Tagastusõigus”.
  4.3 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
  4.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.
 5. Tagastusõigus
  5.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
  5.2. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis, täiskomplektne ja kasutamata.
  5.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade emailile info@wallmarket.ee
  5.4. Tagastamisel kantakse Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
  5.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.
  5.6. Kauba saatekulud ei kuulu tagastamisele.
  5.7. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta lepingu punktis 5.2 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule kuni osapooli rahuldava lahenduse leidmiseni. Müüjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.
 6. Garantiitingimused ja pretensiooni esitamise kord
  6.1. E-poest müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduse § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
  6.2. WallMarket OÜ vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Garantii annab Ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.
  6.3. Seadmete müügigarantii on 12 kuud.
  6.4. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.
  6.5. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
  6.6. Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Ostja nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.
 7. Erimeelsused
  7.1. Erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
  7.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.